Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie

Podsumowanie - egzamin ósmoklasisty 2020

13 sierpnia 2020

Do egzaminu w czerwcu przystąpiło ok. 343 000 uczniów, w tym:

― ok. 330 700 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej

― ok. 12 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formie dostosowanej.

Do egzaminu z każdego przedmiotu w lipcu przystąpiło po ok. 800 uczniów.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów w kraju:

- JĘZYK POLSKI - 59%

- MATEMATYKA - 45%

- JĘZYK ANGIELSKI - 54%

Poniżej prezentujemy z dumą wyniki naszej młodzieży - oznaczenie A, wynik szkoły w porównaniu z wynikami powiatu, gminy i kraju.

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

 Indywidualne wyniki uczniów z poszczególnych przedmiotów były wyższe od prezentowanych średnich klasy.

Gratulujemy sukcesu i życzymy naszym absolwentom sukcesów w dalszej edukacji.

 

WAŻNE

Egzamin ósmoklasisty od 2022 r.

■ Język polski

■ Matematyka

■ Język obcy nowożytny

■ Przedmiot dodatkowy do wyboru spośród: Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia

Wobec powyższego ZSP w Kokaninie już od zeszłego roku organizuje zajęcia dodatkowe z wybranych przedmiotów (biologia, geografia), by nasi uczniowie byli lepiej przygotowani do egzaminu 2022!

Magdalena Szczepaniak