Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie

Dyrekcja

mgr Ewelina Dudek
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie
ewelina.dudek@zspkokanin.pl
tel. 62/7612921

mgr Agnieszka Jeżyk
Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego
agnieszka.jezyk@zspkokanin.pl