Rekrutacja 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2021

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA W KOKANINIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

             

OD 10 LUTEGO 2021 DO 31 MARCA 2021 PRZYJMUJEMY WNIOSKI RODZICÓW.

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO DOKUMENTY DO POBRANIA - GOTOWE DRUKI DOSTĘPNE SĄ TAKŻE W SEKRETARIACIE

 

       

Skrót regulaminu:

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kokaninie zwany dalej Zespołem prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

  2. Do Przedszkola i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej przyjmowane są dzieci w wieku od 3-7 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku od 2,5 roku.

  3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dyrektora Zespołu (załącznik nr 1 - do 10 lutego 2021). Dzieci te nie uczestniczą w rekrutacji. 

  4. Przyjęcie dziecka do Przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej odbywa się na podstawie złożenia wniosku przez rodziców/opiekunów pranych do dyrektora Zespołu (załącznik nr 2).  (od 10.02.2021 do 31.03.2020)

  5. Dokumenty wymienione w punktach 3 i 4 należy składać w sekretariacie Zespołu w godz. 7:00 – 15:00. Kokanin 67, 62-817 Żelazków.

  6. Do Przedszkola i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żelazków.

  7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żelazków mogą być przyjęci do Przedszkola, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  8. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Kokaninie i Szkole Podstawowej w Kokaninie.

Magdalena Szczepaniak