Jesteś tutaj: Start / Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

mgr Agnieszka Bugajna agnieszka.bugajna@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda (Przedszkole)

mgr Dominika Krzywda dominika.krzywda@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego (Przedszkole)

Monika Zielińska monika.zielinska@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego (Przedszkole)

mgr Agnieszka Jasińska agnieszka.jasinska@zspkokanin.pl
nauczyciel język angielski (Przedszkole / Szkoła Podstawowa)

Ewa Górska ewa.gorska@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego (Szkoła Podstawowa)

mgr Jolanta Mleczek jolanta.mleczek@zspkokanin.pl
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, wychowawca klasy III (Szkoła Podstawowa)
 
mgr Beata Tomczak beata.tomczak@zspkokanin.pl
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, (Szkoła Podstawowa)

mgr Barbara Błaszczyk barbara.blaszczyk@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania fizycznego, bibliotekarz, (Szkoła Podstawowa)

mgr Katarzyna Wojtuń katarzyna.wojtun@zspkokanin.pl
nauczyciel języka polskiego, (Szkoła Podstawowa)

mgr Beata Biernacik beata.biernacik@zspkokanin.pl
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, (Szkoła Podstawowa)

mgr Jolanta Majewska jolanta.majewska@zspkokanin.pl
nauczyciel historii, przyrody, bibliotekarz (Szkoła Podstawowa)

mgr Honorata Kurdyk honorata.kurdyk@zspkokanin.pl
nauczyciel religii (Szkoła Podstawowa)

mgr Iwona Kliber iwona.kliber@zspkokanin.pl
nauczyciel techniki (Szkoła Podstawowa)

mgr Elżbieta Jóźwiak elzbieta.jozwiak@zspkokanin.pl
nauczyciel matematyki, informatyki, (Szkoła Podstawowa)

mgr Beata Ramsz betata.ramsz@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

mgr Tomasz Smoliński tomasz.smolinski@zspkokanin.pl
nauczyciel muzyki (Szkoła Podstawowa)

mgr Katarzyna Kornacka katarzyna.kornacka@zspkokanin.pl
nauczyciel – zajęcia rewalidacyjne (Szkoła Podstawowa)

mgr Katarzyna Sobczak katarzyna.sobczak@zspkokanin.pl
pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

mgr Anita Osińska anita.osinska@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

mgr Urszula Kraus urszula.kraus@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

mgr Mariusz Jaworski mariusz.jaworski@zspkokanin.pl
nauczyciel fizyki, chemii, matematyki

mgr Agnieszka Jeżyk agnieszka.jezyk@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający

mgr Urszula Gałęska urszula.galeska@zspkokanin.pl
nauczyciel biologii, przyrody