Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2020

Informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu będą wydawane uczniom lub rodzicom/opiekunom prawnym od 31 lipca 2020.

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 13:00 - zapraszamy!

Uczniów i rodziców prosimy o posiadanie masek ochronnych oraz dezynfekcję przed wejściem do budynku.