Wymagane dokumenty i terminy - E8 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2020 r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

W załączniku deklaracja do pobrania.

Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 25 lutego 2021 r., pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.