Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2021

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

Zachęcam, by sprawdzać na bieżąco dziennik elektroniczny - wychowawcy tą drogą prześlą wszelkie szczegóły dotyczące organizacji pracy.

- oddział przedszkolny tzw. "Zerówka" - spotkania na TEAMS codziennie o 10:00

- Przedszkole - dobrowolne spotkania z wychowawcą 2 razy w tygodniu, publikacja meteriałów do zabaw i zajęć - wtorek i czwartek godz. 11:00

- zajęcia logopedyczne - wg indywidualnych ustaleń z rodzicami - Teams

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Magdalena Szczepaniak