Powrót do nauki stacjonarnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 stycznia 2022

Zgodnie z zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

  • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów; 
  • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych; 
  • aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Przypominamy, że Dyrektor ZSP Kokanin już we wrześniu 2021 wprowadził obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. 

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej został uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   

Ministerstwo Zdrowia zaleca korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypomina o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły. 

Proszę zatem rodziców i uczniów o stosowanie się do wewnętrznych procedur szkolnych. Przede wszystkim: dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły, częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej - w szczególności podczas przerw międzylekcyjnych.

Dziękuję za zrozumienie i współpracę dla zdrowia nas wszystkich.

 

 

Magdalena Szczepaniak

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Powrót

    Powrót