Grono pedagogiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

mgr Agnieszka Bugajna agnieszka.bugajna@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda (Przedszkole)

mgr Dominika Krzywda dominika.krzywda@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego (Przedszkole)

Monika Zielińska monika.zielinska@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego (Przedszkole)

mgr Anna Księżak anna.ksiezak@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający, nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Emilia Kotwicka emilia.rozanska@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, język angielski

mgr Agnieszka Maliszewska 
nauczyciel edukacjiwczesnoszkolnej; wychowawca świetlicy; 

mgr Agnieszka Jasińska agnieszka.jasinska@zspkokanin.pl
nauczyciel język angielski (Przedszkole / Szkoła Podstawowa)

mgr Dominika Lach 
nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,  terapeuta,  pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający 

mgr Marian Nowak 
nauczyciel wychowania fizycznego, (Szkoła Podstawowa)

mgr Katarzyna Wojtuń katarzyna.wojtun@zspkokanin.pl
nauczyciel języka polskiego, (Szkoła Podstawowa)

mgr Beata Biernacik beata.biernacik@zspkokanin.pl
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, (Szkoła Podstawowa)

mgr Jolanta Majewska jolanta.majewska@zspkokanin.pl
nauczyciel historii, WOS, bibliotekarz (Szkoła Podstawowa)

mgr Leszek Dreczko
nauczyciel religii (Szkoła Podstawowa)

mgr Iwona Kliber iwona.kliber@zspkokanin.pl
nauczyciel techniki (Szkoła Podstawowa)

mgr Elżbieta Jóźwiak elzbieta.jozwiak@zspkokanin.pl
nauczyciel matematyki, informatyki, (Szkoła Podstawowa)

mgr Beata Ramsz betata.ramsz@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający, wychowawca w świetlicy (Szkoła Podstawowa)

mgr Katarzyna Kornacka katarzyna.kornacka@zspkokanin.pl
nauczyciel specjalista zajęcia rewalidacyjne (Szkoła Podstawowa)

mgr Katarzyna Sobczak katarzyna.sobczak@zspkokanin.pl
pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

mgr Magdalena Koniusz
wychowawca w świetlicy, terapeuta SI, mediator (Szkoła Podstawowa)

mgr Gabriela Kleczewska 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

mgr Agnieszka Jeżyk agnieszka.jezyk@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

mgr Szymon Karasiński szymon.karasinski@zspkokanin.pl
nauczyciel biologii i geografii (Szkoła Podstawowa)

mgr Piotr Kozanecki piotr.kozanecki@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej i siatkówki (Szkoła Podstawowa)

mgr Karolina Bukwa karolina.bukwa@zspkokanin.pl
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający, fizjoterapeuta (Przedszkole i Szkoła Podstawowa)

mgr Monika Wojciechowska monika.wojciechowska@zspkokanin.pl
nauczyciel języka niemieckiego (Szkoła Podstawowa)

mgr Dorota Wójcicka
nauczyciel języka polskiego (Szkoła Podstawowa)

mgr Dorota Paszek                                                                                                                                                                             nauczyciel fizyki, informatyki (Szkoła Podstawowa)

mgr Jakub Reszel                                                                                                                                                nauczyciel chemii, matematyki,  informatyki (Szkoła Podstawowa)