Jesteś tutaj: Start / Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

mgr Agnieszka Bugajna agnieszka.bugajna@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda (Przedszkole)

mgr Dominika Krzywda dominika.krzywda@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego (Przedszkole)

Monika Zielińska monika.zielinska@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego (Przedszkole)

mgr Agnieszka Jasińska agnieszka.jasinska@zspkokanin.pl
nauczyciel język angielski (Przedszkole / Szkoła Podstawowa)

Ewa Górska ewa.gorska@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania przedszkolnego (Szkoła Podstawowa)

mgr Jolanta Mleczek jolanta.mleczek@zspkokanin.pl
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, wychowawca klasy III (Szkoła Podstawowa)
 
mgr Beata Tomczak beata.tomczak@zspkokanin.pl
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, (Szkoła Podstawowa)

mgr Barbara Błaszczyk barbara.blaszczyk@zspkokanin.pl
nauczyciel wychowania fizycznego, bibliotekarz, (Szkoła Podstawowa)

mgr Katarzyna Wojtuń katarzyna.wojtun@zspkokanin.pl
nauczyciel języka polskiego, (Szkoła Podstawowa)

mgr Beata Biernacik beata.biernacik@zspkokanin.pl
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, (Szkoła Podstawowa)

mgr Jolanta Majewska jolanta.majewska@zspkokanin.pl
nauczyciel historii, przyrody, bibliotekarz (Szkoła Podstawowa)

mgr Honorata Kurdyk honorata.kurdyk@zspkokanin.pl
nauczyciel religii (Szkoła Podstawowa)

mgr Iwona Kliber iwona.kliber@zspkokanin.pl
nauczyciel techniki (Szkoła Podstawowa)

mgr Elżbieta Jóźwiak elzbieta.jozwiak@zspkokanin.pl
nauczyciel matematyki, informatyki, (Szkoła Podstawowa)

mgr Beata Ramsz betata.ramsz@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

mgr Tomasz Smoliński tomasz.smolinski@zspkokanin.pl
nauczyciel muzyki (Szkoła Podstawowa)

mgr Katarzyna Kornacka katarzyna.kornacka@zspkokanin.pl
nauczyciel – zajęcia rewalidacyjne (Szkoła Podstawowa)

mgr Katarzyna Sobczak katarzyna.sobczak@zspkokanin.pl
pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

mgr Anita Osińska anita.osinska@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

mgr Urszula Kraus urszula.kraus@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający (Szkoła Podstawowa)

inż. Mariusz Jaworski mariusz.jaworski@zspkokanin.pl
nauczyciel fizyki, chemii, matematyki

mgr Agnieszka Jeżyk agnieszka.jezyk@zspkokanin.pl
nauczyciel wspomagający

mgr inż. Urszula Gałęska urszula.galeska@zspkokanin.pl
nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy

mgr Szymon Karasiński 

nauczyciel biologii, geografii, fizyki

mgr Piotr Kozanecki

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Karolina Bukwa 

nauczyciel wspomagający, fizjoterapeuta

mgr Małgorzata Oleszczyk

nauczyciel wspomagający

mgr Monika Wojciechowska

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Krzysztof Suchorski

nauczyciel języka angielskiego

 mgr Anna Jędrzejak

nauczyciel języka polskiego