Logowanie do dziennika elektronicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   

Szanowni Rodzice, adres strony internetowej e-dziennika to: 

 

https://zspkokanin.mobidziennik.pl/dziennik/

 

W razie kłopotów z hasłem lub dostępem do konta proszę o kontakt z wychowawcą lub sekretariatem szkoły.

 

Informacja:

W dziennikach elektronicznych znajdują się dane osobowe uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów):

  • nazwiska i imiona uczniów,
  • daty i miejsca urodzenia,
  • adresy ich zamieszkania
  • imiona i nazwiska rodziców,
  • adresy ich zamieszkania (jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia)
  • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają (§ 8 ust. 2 rozporządzenia).

Celem dzienników lekcyjnych jest dokumentowanie przebiegu nauczania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r.) czyli realizacja ciążącego na szkole obowiązku prawnego. Oznacza to, że dane osobowe w dziennikach elektronicznych są przetwarzane w wykonaniu obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

ZSP w Kokaninie zapewnia ochronę danym osobowym znajdującym się w dzienniku, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą (m.in. umowa z dostawcą MobiDziennik, hasła, cykliczna zmiana zabezpieczeń). Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika ograniczony do zakresu dotyczącego poszczególnego ucznia.

Magdalena Szczepaniak