Dyrekcja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

mgr Magdalena Szczepaniak
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie

Posiadam doświadczenie w branży edukacji na każdym etapie. Specjalizuję się w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji pracy szkoły. Biegle poruszam się w prawie oświatowym. Praca na stanowiskach kierowniczych i w nadzorze pedagogicznym nauczyła mnie analitycznego myślenia i organizacji pracy w zespole. Zrealizowałam wiele kreatywnych pomysłów pozyskując fundusze unijne. Jestem nauczycielem języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej z muzyką. Posiadam także kwalifikacje do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego oraz stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskany w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Poza oświatą moją dodatkową pasją jest działalność w szeregach Strzelca - jednostka 4150.

 

KONTAKT:

zspkokanin@gmail.com
tel. 62/7612921

Dziennik elektroniczny:

https://zspkokanin.mobidziennik.pl/dziennik/

 

Wzorem roku ubiegłego w łączniku Szkoły Podstawowej funkcjonuje "Skrzynka kontaktu", gdzie każdy może anonimowo wrzucić informację, pytanie lub zgłosić problem.