Wybieramy patrona Szkoły Podstawowej w Kokaninie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo - stało się!

Analizując dokonania szkoły  można by powiedzieć, że brakuje tylko patrona.

W związku z tym postanowiliśmy rozpocząć procedurę nadania imienia szkole podstawowej. Wybór patrona jest sprawą dużej wagi, dlatego poprosiliśmy o włączenie się do projektu naszą szkolną społeczność czyli uczniów, rodziców i nauczycieli.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

  • Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
  • Promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
  • W naturalny sposób uzyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
  • Wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów,
  • Może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,
  • Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem i sztandarem szkoły,   

Wybór patrona nie  może być wyborem przypadkowym, nieuzasadnionym. Powołaliśmy zespół pod przewodnictwem Pani Karoliny Bukwy, który realizuje projekt zgodnie z procedurą.  

 Procedura (skrót).

1. Wybór kandydatów.

2. Ustalenie listy nominowanych.

3. Przybliżenie kandydatur.

4. Ogólnoszkolne wybory.

5. Wybór patrona.

6. Nadanie szkole imienia i sztandaru.

 

Obecnie realizujemy punkt 1 - wybieramy kandydatów! Każdy uczeń, rodzic, osoba związana ze szkołą może zgłosić kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem.

Termin 31.01.2022

Kandydata opisujemy i przekazujemy Pani Karolinie Bukwie - może być w formie elektronicznej na adres: karolina.bukwa@zspkokanin.pl lub przez dziennik elektroniczny.

Uczniowie opisują kandydata na kartkach (pamiętając o argumentach).

W lutym 2022 zespół opublikuje nominowanych kandydatów.

 

Zapraszamy!

Magdalena Szczepaniak

Artykuły

Przejdź do - Wyniki głosowania

Wyniki głosowania

13 kwietnia 2022

Niezmiernie miło nam poinformować, że w wyniku głosowania został wyłoniony ostateczny kandydat na patrona Szkoły Podstawowej w Kokaninie.

Ogłaszamy, że najwięcej głosów zebrała Maria Skłodowska - Curie.

Kolejny krok to wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego do organu prowadzącego tj. Gminy Żelazków. Po akceptacji przystąpimy do organizacji uroczystego nadania szkole imienia.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu. Kandydaci zgłoszeni w wyborach posiadali ciekawe życiorysy - szczególnie postacie związane z Kokaninem. W projektowanej "Izbie Pamięci" z pewnością znajdą się wzmianki o Leonie Hulewiczu, Ludwiku Bartosiku, czy Zbigniewie Kostańskim. Już dziś zapraszamy do odwiedzenia zakładki "O nas", gdzie tworzy się historia szkoły.
Magdalena Szczepaniak
Czytaj więcej o: Wyniki głosowania
Przejdź do - Półfinał głosowania na patrona Szkoły Podstawowej w Kokaninie

Półfinał głosowania na patrona Szkoły Podstawowej w Kokaninie

7 kwietnia 2022

Szanowni Państwo.

Jesteśmy po pierwszym głosowaniu, które zgodnie z procedurą wyłoniło trójkę kandydatów do miana patrona Szkoły Podstawowej w Kokaninie.

Wyniki prezentują się następująco:

1. Maria Skłodowska - Curie

2. Janusz Korczak

3. Szare Szeregi

Obecnie trwa głosowanie ostateczne. Rodzice i nauczyciele głosują za pomocą ankiety elektronicznej w MobiDzienniku. Uczniowie poprzez ankietę tradycyjną w szkole.

Już wkrótce podamy ostateczne wyniki!

Magdalena Szczepaniak
Przejdź do - Ludwik Bartosik

Ludwik Bartosik

3 marca 2022
Przejdź do - Maria Skłodowska - Curie

Maria Skłodowska - Curie

28 lutego 2022
Przejdź do - Zbigniew Kostański

Zbigniew Kostański

2 marca 2022
Przejdź do - Irena Sendlerowa

Irena Sendlerowa

2 marca 2022
Przejdź do - Janusz Korczak

Janusz Korczak

2 marca 2022